Ladislav Adamec csehszlovák miniszterelnök Németh Miklóshoz, az Mt elnökéhez intézett levelében elutasítja a dunai vízlépcső építési munkálatainak leállítását, s arra figyelmeztet, hogy amennyiben a magyar fél véglegesen vagy hosszabb időre felfüggeszti az építkezést, Csehszlovákia igényelni fogja az így keletkezett károk megtérítését, ideiglenes megoldásként pedig a Duna elterelésével valósítja meg az építkezést. szeptember 6.

  1989.

  augusztus 29.

  Az MSZMP közli, hogy a politikai egyeztető tárgyalásokon mégsem állapodtak meg a munkahelyi pártszervezetek megszüntetéséről. A párt azon az állásponton van, hogy a pártok ne épüljenek be a munkahelyek szervezett vezetési struktúrájába, és munkaidőben semmiféle párttevékenységet ne folytassanak a dolgozók. — Az MSZMP reformkörei szerint haladéktalanul le kell állítani a NEXT 2000 Kft. szervezését. szeptember 5. A reformerek szorgalmazzák, hogy a párt vonuljon ki a munkahelyekről.

   Pécsett csaknem 10 ezren tüntetnek a bányászat tervezett visszafejlesztése ellen; a nagygyű-lésen a tömeg belefojtja a szót Horváth Ferenc ipari miniszterbe, miután arról kezd beszélni, hogy a kilencvenes évek elején meg kell kezdeni a bányák bezárását.

    Az EKA álláspontja szerint az átmeneti időszakban a parlament elnökének kell gyakorolnia az államfői jogkört, és a tisztség betöltésére csak a demokratikus parlamenti választásokat követően kerülhet sor. szeptember 4. — A SZOT felfüggeszti tárgyalóküldöttsége további részvételét a politikai egyeztető tárgyalásokon.