A Külügyminisztérium az augusztus 18-án kelt csehszlovák jegyzékre adott válaszában meg-alapozatlannak minősíti a bős–nagymarosi vízlépcső építésének leállítása esetén kilátásba helyezett csehszlovák kártérítési igény tárgyalások nélküli meghatározását, s a magyar javaslatok megfontolására és érdemi tárgyalásokra szólítja fel a csehszlovák kormányt. szeptember 6. szeptember 25.

  Szlovákiában a magyar tannyelvű alapiskolák száma a magyar iskolák 1950. évi újbóli megnyitása óta a legalacsonyabb: az 1989/90-es tanévben mindössze 245 magyar alapiskola nyílik. A magyar alapiskolákat 48 756 tanuló látogatja; szlovák alapiskolákba 16 742 magyar gyermek jár, a magyar nemzetiségű alapiskolások 25,6%-a.

   Bp-i tárgyalásai után Karsten Voigt tekintélyes nyugatnémet szociál­demokrata politikus kijelenti: rövid időn belül el­hagyhatják Mo-ot az NSZK-ba áttele­pülni szándékozó NDK-állampolgárok. szeptember 3. — Bp-en 2500 keretnémet állampolgárral megtelik a csillebérci úttörőtábor, ezért az újonnan érkezőket buszokkal Zánkára szállítják.

    Országos tanévnyitót tartanak az újraindult Fasori Ev. Gimnáziumban. Glatz Ferenc művelődési miniszter az ünnepségen az új oktatási törvény tervezetéről, az állami iskolamonopólium felszámolásáról, a magán- és felekezeti iskolák alapításának lehetőségéről beszél. A miniszter bejelenti: a művelődési tárca hároméves tervet dolgozott ki, amelynek alapján 70–100%-kal emelkedik a pedagógusok bére. Az elkövetkező egy év során 60%-kal nő a tanárok fizetése, és ezen belül már januárig 20%-kal emelik bérüket. — A tanévnyitót az MTV egyenes adásban közvetíti.

     Megkezdődik az MSZMP reformköreinek országos tanácskozása. szeptember 3. Németh Miklós kormányfő, az MSZMP Elnökségének tagja felszólalásában a radikális reformok mellett kötelezi el magát. Elmondja, hogy a KB azt szeretné, ha a köztársasági elnököt mielőbb, de legkésőbb a parlamenti választásokkal egy időben válasszák meg.