Az Ogy, az SZDSZ és a Fidesz által összegyűjtött aláírások alapján, dönt az ún. négykérdéses népszavazás kiírásáról. november 26. A képviselők úgy döntenek, hogy a köztársaságielnök-választás a címerről kiírandó népszavazással egyidejűleg, 1990. január 7-én legyen. — Az Ogy határozatot hoz a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer mo-i munkálatainak végleges leállításáról, s felhatalmazza a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a Csehszlovákiával kötött 1977. évi szerződés módosításáról. november 3.

    Mo-ra látogat Guy Spitaels, a Szocialista Internacionálé alelnöke. — Spitaels megbeszélést folytat Nyers Rezsővel, az MSZP elnökével és Horn Gyulával, az MSZP OE tagjával, külügyminiszterrel. Az alelnököt fogadja Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök.