1990

1990.

január 2.

Megkezdődik az országos népszámlálás. — Magyarország népessége az 1990. január 1-jei állapot szerint 10 374 823 fő; ez 3,1%-kal kevesebb, mint a legutóbbi, 1980. január 1-jei népszámláláskor. A népsűrűség a 93 032 km²-es országterületre számítva 112 fő/km², hárommal kevesebb, mint tíz évvel korábban volt. A lakosság nemzetiség szerinti megoszlása: magyar 10 142 072 (97,8%); szlovák 10 459; román 10 740; horvát 13 570; szerb 2905; szlovén 1930; német 30 824; cigány 142 683 (1,4%).

  1990.

  január 4.

  Az Mt Elnökséget nevez ki az MTV élére. április 6. A testület elnöke Nemeskürty István, tagja Chrudinák Alajos, Czigány György, Dömölky János, Gombár János, Horváth Ádám, Pálfy G. István, Vitray Tamás. Az Mt megerősíti korábbi ha­tározatát, hogy a Televízió és a Rádió felügyele­tére kinevezett bizottság elsődleges feladata a függetlenség, a pártatlanság és az esélyegyen­lőség biztosítása a politikai átmenet során.

   1990.

   január 5.

   Kirobban a lehallgatási botrány, a „Duna-gate” ügy. január 21. Az SZDSZ bejelenti, hogy a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége törvényellenesen, titkosszolgálati eszközök alkalmazásával (a levéltitok megsértése, telefonok lehallgatása) adatokat gyűjt az ellenzéki pár­tokról és szerveze-tekről. Az SZDSZ és a Fidesz feljelentést tesz, és szorgalmazza a felelősök leváltását vagy lemondását. Fel­szólítják Németh Miklós kormányfőt, határolja el magát az állambiztonsági szolgálat törvénysértő tevékenységétől, és mentse fel tisztségéből Horváth József III/III-as csoportfőnököt, Pallagi Ferenc belügyminiszter-helyettest, s kezdeményezze Horváth István belügyminiszter lemon­dását. — Németh Miklós elhatárolja magát a lehall­gatásoktól, és felkéri a legfőbb ügyészt, hogy soron kívül folytassa le a vizsgálatot.