1990.

május 23.

Az Ogy elfogadja az Antall József által előterjesztett kormányprogramot, és őt 218 igen, 126 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett miniszterelnökké választja. — Megalakul Antall József (MDF) kormánya. Belügyminiszter Horváth Balázs, földművelésügy Nagy Ferenc József (FKgP), honvédelem Für Lajos, igazságügy Balsai István, környezetvédelem Keresztes K. Sándor, ipar és kereskedelem Bod Péter Ákos, közlekedés és hírközlés Siklós Csaba, külügy Jeszenszky Géza, munkaügy Győriványi Sándor (FKgP), művelődés és közoktatás Andrásfalvy Bertalan, nemzetközi gazdasági kapcsolatok Kádár Béla, népjólét Surján László (KDNP), pénzügy Rabár Ferenc, tárca nélkül Kiss Gyula, Gerbovits Jenő (FKgP), Mádl Ferenc. — Az MTV a labdarúgó BEK-döntő közvetítése miatt megszakítja élő adását a kormány eskütételéről.