1990.

október 31.

Közzéteszik az Alkotmánybíróság 23/1990 (X.31.) sz. határozatát a halálbüntetés eltörléséről.1

  1. 1) Az indokolás szerint e büntetés ellentétes az Alkotmány 8. és 54.§-ával. Előbbi második bekezdése kimondja, hogy alapvető jog lényeges tartalma nem korlátozható. Utóbbi szerint mindenkinek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz. A halálbüntetés pedig nemcsak korlátozza, hanem teljesen meg is semmisíti ezeket a jogokat.